Wat is bezit waard

Waar val je in terug. Dat we verwend zijn is duidelijk. 40 uur per week werken, thuis zo min mogelijk maar genieten van luxe is ons gegund. Hoever zal de luxe nog bestaan en welke rol speelt schaarste daar dus in? De ‘handeling’ overleven zal dus ook een grotere rol spelen: Meer uren werken voor het algemeen collectief? In hoeverre zal er nog een collectief bestaan? Thuis werken zit dus ook overleven in? Terrotorium verdedigen?

Zakgeld krijgen

Grond is schaarste moet ik dit reserveren? Eigen eten vangen kweken, want de markt zal hier niet voor kunnen zorgen? Daar gaat het ook om: de markt. Wat kan de markt nog faciliteren. Als de markt zodanig zal instorten dat zij niet meer zo zou kunnen bestaan, dat zij niet nog 90% van wat zij nu nog faciliteert nog kan faciliteren, betekent dat dus dat we 300 jaar terug gaan. Gebeurt dit in de toekomst? Het lijkt een overdreven rampsenario, maar iedereen loopt zo te slapen en leeft zo in hun eigen wereld dat het realistisch is. Dus moet ik nu aan de slag. Ik moet ondernemen, moet mezelf persoonlijk ontwikkelen zodat ik veel kan en dus vaak slaag in wat ik probeer. Ook moet ik sociale contacten verbreden zodat mijn mogelijkheden groot worden en handig iets voor elkaar zou kunnen krijgen. Daarmee zou ik mijn eigen kleine gemeenschap kunnen dragen of onderhouden. Hun zou ik in leven kunnen houden, met al hun tradities en wat zijn met zich mee dragen, zodat ik het gevoel het toch nog aan die gemeenschap of aan de maatschappij meegedragen te hebben.

Zakgeld geven

Als laatst moet ik mijn studie afronden omdat ik daar dan geld mee verdien. Geld zonder markt zou je zeggen wat kun je ermee, maar het bezit zelf in tijden van schaarste is ook wat waard. Het is slechts de vraag op dat moment welk bezit je hebt, want elk bezit is in een bepaalde omstandigheid meer waard dan een ander. Daarbinnen moet ik dus nog keuzes gaan maken. Hoe zie ik mij die wereld voor me? Kan ik mij die wel inbeelden? Moet ik mij die wereld wel inbeelden om die keuze te maken of moet ik die keuze op een andere manier maken?

Studeren kost geld

Laat ik nu mijn studie gaan doen. Mijn studie zal ramen in mijn hoofd openen. Ik zal verder kunnen reiken en meer vragen kunnen beantwoorden. Het zal tevens gezonder zijn en, al zal je het niet zeggen, ook al ben ik nuchter (niet van de drank lol), tevens nog beter kunnen inschatten wat mijn rol zou moeten zijn en waar ik mij op in moet stellen.