Camerabewaking

Camerabewaking | Voordelen van Camerabewaking

Hiervoor bekijken we eerst naar de verschillen tussen bewaken en beveiligen. Bewaken betekent goed op een persoon of goederen letten. Beveiligen betekent voorzorgsmaatregelen treffen om onheil te voorkomen. Met camerabewaking kunnen we personen of goederen op een effectieve wijze in de gaten houden. Hoe? dat leest u hieronder!

Met meerdere camera’s, welke op de juiste wijze en punten zijn opgesteld kan er minder personeel ingezet worden om de kostbare omgeving in de gaten te houden.
Voorwaarde is wel dat de beveiligingscamera’s op de juiste strategische punten worden opgesteld.

Verder is het belangrijk dat de beveiligingscamera’s op de juiste strategische punten worden opgesteld. Uiteraard moet het op een wijze gebeuren dat ze sabotage vrij zijn. Daarnaast moet er een alarm-opvolging georganiseerd zijn als er zaken worden waargenomen door de camera-observant.

Verder wordt er als voorwaarde wel gesteld dat in het gebied waar camerabewaking is dit duidelijk moet worden aangegeven door middel van bordjes waarop staat dat er geobserveerd wordt met camera’s.

Gecertificeerde camera-observant

De opgeleide en gecertificeerde camera-observant houdt de opgestelde camera’s in de gaten.
Deze observant is getraind om afwijkend gedrag te signaleren en om de juiste personen in kennis te stellen van zijn waarneming.

Als er aan deze voorwaarden voldaan zijn is het een zeer effectieve manier om personen en goederen in de gaten te kunnen houden en op tijd in te kunnen grijpen.

Het is namelijk gebleken dat als er direct wordt ingegrepen en meer schade voorkomen kan worden als er direct repressief opgetreden word.

Bedrijfsbeveiliging

Steeds meer bedrijven gaan over op camerabewaking om op deze wijze hun goederen te beveiligen en te bewaken.

En op deze wijze kan het bedrijf kostenbesparend werken door personeel op de juiste wijze in te zetten en derving te voorkomen.

Ook steeds meer gemeentes gaan over op camerabewaking. Uit jaarcijfers is gebleken dat er minder criminaliteit en overlast is waargenomen door inzet van camerabeveiliging.

Verder voelen de burgers zich veiliger in het gebied waar camerabewaking is.

Camerabewaking heeft op meerdere terreinen zich bewezen.

Zo wordt er vaak opgenomen camerabeelden gebruikt bij zittingen in de rechtszaak. Vaak kan de opgenomen beelden van een strafbaar feit doorslag gevend zijn om iemand wettig en overtuigende te kunnen veroordelen of tot het overgaan van schadevergoeding. Eigenlijk kan een bedrijf niet meer zonder camerabewaking.